AVG Hondenschool Kynomere

 

Hondenschool Kynomere respecteert de privacy van haar cursisten.
Ik draag er zorg voor dat de informatie die je aan mij beschikbaar stelt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Contactgegevens:
Hondenschool Kynomere, Sisleystraat 20, 1328 PJ Almere, KvK nummer 73602647 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ingrid van der Kroon-de Jong is de functionaris gegevensbescherming van Hondenschool Kynomere. Te bereiken via info@kynomere.nl of telefoonnummer: 06-22996897

 

Wanneer je je aanmeld voor een cursus heb ik bepaalde gegevens van jou en je hond nodig. Ook bij het bezoeken van mijn website, informatieaanvragen, prijsopgaven, het opmaken en verwerken van de administratie, verwerk ik gegevens.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens van uw hond(en)

 

Met welk doel verwerk ik deze persoonsgegevens:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening.
– Het afhandelen van de betaling.
– Als ik hier wettelijk toe verplicht ben.

 

Hoe lang bewaar ik deze persoonsgegevens:
Hondenschool Kynomere bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat ik gegevens langer bewaar. Als bewaartermijn houdt ik 2 jaar aan, daarna zullen je naam, adres en telefoonnummer worden verwijderd uit het systeem, informatie m.b.t. je hond bewaar ik graag wel langer voor educatieve leerdoelen.

 

Bij het opvragen van informatie maar wanneer er vervolgens geen lessen of consulten worden afgesproken zullen uw gegevens na één maand uit mijn computer worden verwijderd. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Hondenschool Kynomere verstrekt geen persoonsgegevens met derden zonder jouw  schriftelijke toestemming tenzij dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hondenschool Kynomere gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Hondenschool Kynomere en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens naar jou of een ander, door jouw genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht sturen naar info@kynomere.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Hondenschool Kynomere neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kynomere.nl