Algemene voorwaarden

Veiligheid en gezondheid:

 

Als je hond ziek is of een andere relevante gezondheidsklacht heeft (bijv. diarree, medicatie, orthopedisch probleem, etc.) stel mij hiervan dan tijdig op de hoogte. Wij kunnen dan samen overleggen of het verstandig is om de les door te laten gaan. Contact graag via email: info@kynomere.nl

 

Planning en organisatie:

 

Wil je een les afzeggen, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Dit geeft mij de gelegenheid om andere afspraken in te plannen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, zullen helaas worden doorberekend of van het aantal lessen dat je nog tegoed had worden afgeschreven. Afspraken kunnen uitsluitend per mail worden afgezegd, het e-mailadres is: info@kynomere.nl

 

Indien de les minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, kan er een nieuwe lesdatum worden ingepland om de les in te halen.

 

Puppycursus:

Omdat een cursus voor beide partijen goed moet voelen, geldt de eerste les altijd als een proefles. Wanneer je na de eerste les besluit dat de klik er niet is of je wilt de cursus om een andere reden toch niet volgen dan zal er na die eerste les een aparte factuur worden gestuurd en kun je afzien van de rest van de cursus (de theoriecursus zit dan niet bij het bedrag inbegrepen).

Wanneer de je de cursus wel af wilt maken dan dien je de factuur vóór de tweede les te voldoen (dit mag ook contant, geef dit dan even via de mail of whatsapp aan).

Het bankrekeningnummer van de hondenschool is: NL15 KNAB 0611 6393 43 t.n.v. Hondenschool Kynomere

Indien het geldt niet is bijgeschreven voor aanvang van de tweede les, behoudt de hondenschool zich het recht voor om de les niet door te laten gaan tot het bedrag is voldaan.

 

Voor losse lessen geldt dat deze contant aan het eind van de les kan worden voldaan of dat er een factuur zal worden gestuurd na de les.

 

Alle les- en consultprijzen zijn exclusief reiskosten indien deze buiten mijn regio vallen (eerste 10 km worden niet berekend) en exclusief eventuele parkeerkosten.

 

BTW: Voor alle prijzen vernoemd op de website is BTW vrijstelling van toepassing

 

Dierenwelzijn:

Aversieve middelen zoals slipkettingen, prikhalsbanden, stroombanden, halti's/gentle leaders etc. zijn tijdens de lessen niet toegestaan.

 

Aansprakelijkheid:

Hondenschool Kynomere is niet aansprakelijk voor enigerlei of op welke manier dan ook door uzelf, uw kind(eren), of uw hond veroorzaakte schade aan uzelf, uw hond, uw kind(eren) of andermans eigendom, hond(en) of persoon. Hondenschool Kynomere adviseert iedere cursist een goede WA-verzekering af te sluiten.