Algemene voorwaarden cursisten

Veiligheid en gezondheid:

 

Als je hond ziek is of een andere relevante gezondheidsklacht heeft (bijv. diarree, medicatie, orthopedisch probleem, etc.) stel mij hiervan dan tijdig op de hoogte. Wij kunnen dan samen overleggen of het verstandig is om de les door te laten gaan. Contact graag via email: info@kynomere.nl

 

Planning en organisatie:

 

Wil je een les afzeggen, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Dit geeft mij de gelegenheid om andere afspraken in te plannen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, zullen helaas worden doorberekend of van het aantal lessen dat je nog tegoed had worden afgeschreven. Afspraken kunnen uitsluitend per mail worden afgezegd, het e-mailadres is: info@kynomere.nl

 

Indien de les minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, kan er een nieuwe lesdatum worden ingepland om de les in te halen.

 

Na iedere les ontvang je via whatsapp een betaalverzoek om het lesgeld te voldoen. Ik verzoek je vriendelijk om ervoor zorg te dragen dat het bedrag binnen 7 dagen en vóór de vervolgles is voldaan. Indien het lesgeld niet is voldaan vóór de volgende les, dan zal deze les helaas moeten worden verplaatst totdat het openstaande bedrag is voldaan, zo voorkomen we dat het lesgeld oploopt.

 

Mocht je niet over whatsapp beschikken, dan kan het lesgeld worden overgemaakt op mijn bankrekening: NL81 RABO 0301002207 t.n.v. I. de Jong. Indien het geldt niet is bijgeschreven voor de volgende les, behoudt de hondenschool zich het recht voor om de volgende les niet door te laten gaan.

 

Alle les- en consultprijzen zijn exclusief reiskosten indien deze buiten mijn regio vallen (10 km vanaf mijn thuisadres) en exclusief eventuele parkeerkosten.

 

BTW: Voor alle prijzen vernoemd op de website is BTW vrijstelling van toepassing

 

Dierenwelzijn:

Aversieve middelen zoals slipkettingen, prikhalsbanden, stroombanden, halti's/gentle leaders etc. zijn tijdens de lessen niet toegestaan (en ik leg je tijdens de les graag uit waarom).

 

Aansprakelijkheid:

Hondenschool Kynomere is niet aansprakelijk voor enigerlei of op welke manier dan ook door uzelf, uw kind(eren), of uw hond veroorzaakte schade aan uzelf, uw hond, uw kind(eren) of andermans eigendom, hond(en) of persoon. Hondenschool Kynomere adviseert iedere cursist een goede WA-verzekering af te sluiten.