Algemene voorwaarden cursisten

 

 

Veiligheid en gezondheid:

 

Als je hond een ziek is of een andere relevante gezondheidsklacht heeft (bijv. diarree, medicatie, orthopedisch probleem, etc.) stel mij hiervan dan tijdig op de hoogte. Wij kunnen dan samen overleggen of het verstandig is om de les door te laten gaan. Contact graag via email: info@kynomere.nl

 

Planning en organisatie:

 

Wil je een les afzeggen, doe dit dan minimaal 24 uur van tevoren. Dit geeft mij de gelegenheid om andere afspraken in te plannen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd, zullen helaas worden doorberekend of van het aantal lessen dat je nog tegoed had worden afgeschreven. Afspraken kunnen uitsluitend per mail worden afgezegd, het e-mailadres is: info@kynomere.nl

 

Indien de les minimaal 24 uur van tevoren is afgezegd, kan er een nieuwe lesdatum worden ingepland om de les in te halen.

 

Voor alle cursussen en privélessen geldt dat het lesgeld minimaal 24 uur voor de lesdatum op de rekening van de hondenschool moet staan bijgeschreven. Het rekeningnummer is: NL81 RABO 0301002207 t.n.v. I. de Jong. Indien het geldt niet is bijgeschreven, behoudt de hondenschool zich het recht voor om de les niet door te laten gaan.

 

Dierenwelzijn:

Aversieve middelen zoals slipkettingen, prikhalsbanden, stroombanden, halti's/gentle leaders etc. zijn tijdens de lessen niet toegestaan (en ik leg je tijdens de les graag uit waarom).

 

Aansprakelijkheid:

Hondenschool Kynomere is niet aansprakelijk voor enigerlei of op welke manier dan ook door uzelf, uw kind(eren), of uw hond veroorzaakte schade aan uzelf, uw hond of uw kind(eren) of andermans eigendom, hond of persoon. Hondenschool Kynomere adviseert iedere cursist een goede WA-verzekering af te sluiten.